RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku ze zmieniającymi się przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, pragniemy Państwa poinformować o szczegółach związanych z przetwarzaniem, jakiego dokonujemy lub możemy dokonywać.

 

Dlaczego to powinno to Państwa interesować?
Państwa dane osobowe oraz prawo zarządzania nimi i zapewnienia ich ochrony to element konstytucyjnego prawa do prywatności.
25 maja 2018 roku wchodzą w życie przepisy o ochronie danych osobowych, które wynikają z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO lub GDPR w źródłach zagranicznych). 

 

Kto oraz w jakim celu przetwarza Państwa dane?
Poniżej mogą Państwo uzyskać szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania, w zależności od usługi z jakiej Państwo korzystają:

 1. Zakupy w sklepie internetowym
 2. Założenie konta w sklepie internetowym
 3. Subskrypcja newsletter e-mail lub sms
 4. Korzystanie z usługi szycia pasowanego
 5. Uczestnictwo w programie lojalnościowym DASTAN CLUB

Administratorami lub współadministratorami, w zależności od usługi, mogą być:

ï  DASTAN Grzegorz Staniaszek, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 38, 95-080, Tuszyn, NIP 7710001018, tel. +48 42 614 43 26, e-mail: kontakt@dastan.pl

(zwany dalej DASTAN )

ï  DASTAN-SYN Damian Staniaszek, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 38, 95-080, Tuszyn, NIP 7311894144, tel. +48 42 614 43 26, e-mail: kontakt@dastan.pl
(zwany dalej DASTAN-SYN)

ï  DASTAN SKLEPY Daniela Staniaszek, ul. Partyzancka 80/92/17, kod pocztowy 95-200, Pabianice, NIP 7311655190, tel. +48 42 614 43 26, e-mail: kontakt@dastan.pl
(zwany dalej DASTAN SKLEPY)

Poniżej znajdują się szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych, z podziałem na cele przetwarzania, podstawę prawną, okres przez jaki dane będą przetwarzane, kategorie odbiorców, którym możemy przekazywać dane osobowe oraz wskazanie na administratorów danych:

 1. Cel: Sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego
  Podstawa prawna: Przetwarzanie realizujemy na podstawie Umowy sprzedaży, zawartej w momencie zakupu.
  Okres przetwarzania: Dane w zakresie potwierdzenia zakupu będą przetwarzane przez 5 lat od końca roku, w którym wystawiono rachunek.
  Kategorie odbiorców: Dane mogą być udostępniane podmiotom zapewniającym pocztę elektroniczną oraz podmiotom zapewniającym platformę sklepu internetowego.
  Administratorzy: Administratorem Państwa danych jest DASTAN.
 2. Cel: Rejestrowanie kont w sklepie internetowym
  Podstawa prawna: Podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda, wyrażona w momencie zakładania konta.
  Okres przetwarzania: Dane będą przetwarzane, aż do wycofania zgody realizowanej przez wyrejestrowanie konta.
  Kategorie odbiorców: Dane mogą być udostępniane podmiotom zapewniającym pocztę elektroniczną oraz podmiotom zapewniającym platformę sklepu internetowego.
  Administratorzy: Administratorem Państwa danych jest DASTAN.
 3. Cel: Rozsyłanie wiadomości – newsletter
  Podstawa prawna: Podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda, wyrażona w momencie podawania adresu e-mail lub nr telefonu.
  Okres przetwarzania: Dane będą przetwarzane, aż do wycofania zgody realizowanej przez wyrejestrowanie adresu e-mail lub nr telefonu.
  Kategorie odbiorców: Dane mogą być udostępniane podmiotom zapewniającym pocztę elektroniczną oraz podmiotom zapewniającym platformę sklepu internetowego.
  Administrator: W ramach realizowanego celu dane są administrowane przez DASTAN.
 4. Cel: Realizacja usługi szycia pasowanego.
  Podstawa prawna: Przetwarzanie realizujemy na podstawie Umowy na realizację usługi.
  Okres przetwarzania: Dane w zakresie potwierdzenia zakupu będą przetwarzane przez 5 lat od końca roku, w którym wystawiono rachunek. Dane w zakresie realizacji usługi będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od zrealizowania.
  Kategorie odbiorców: Dane mogą być udostępniane podmiotom produkcyjnym, wykonującym usługę szycia oraz podmiotom prowadzącym sklepy franczyzowe.
  Administratorzy: Administratorem Państwa danych jest DASTAN, DASTAN SKLEPY oraz DASTAN-SYN. 
 5. Cel: Realizacja programu lojalnościowego DASTAN CLUB
  Podstawa prawna: Podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda, wyrażona w momencie złożenia formularza zgłoszeniowego.
  Okres przetwarzania: Dane będą przetwarzane, aż do wycofania zgody realizowanej przez rezygnacje z programu.
  Kategorie odbiorców: Dane mogą być udostępniane podmiotom zapewniającym pocztę elektroniczną oraz podmiotom prowadzącym sklepy franczyzowe.
  Współadministratorzy: W ramach realizowanego celu dane są współadministrowane przez DASTAN, DASTAN SKLEPY oraz DASTAN-SYN. 

Jakie prawa posiadają Państwo, na mocy RODO?
Przysługują Państwu prawa dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji o ich przetwarzaniu oraz prawa aktualizacji podanych danych.
Mają Państwo prawo do żądania usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W przypadku przetwarzania realizowanego na podstawie wyrażonej zgody informujemy, że mają Państwo możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na prawo do przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Z przysługujących praw można skorzystać kontaktując się z Administratorem.
Posiadają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacje o przekazywaniu danych, dobrowolności podania oraz profilowaniu
Państwa dane osobowe przekazujemy jedynie podmiotom, z którym zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania, w celach wskazanych powyżej. W żadnym wypadku nie przekazujemy danych do Państw trzecich.
Dane osobowe podają Państwo dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędne do zrealizowania celu w jakim dane będą przetwarzane.
W przypadku żadnego z realizowanych celów nie jest związane profilowanie.

pixel