Zwroty i reklamacje

ZWROTY

 • Jeśli nie jesteś zadowolony z zakupu, możesz zwrócić towar zakupiony w Sklepie Online dastan.pl do 14 dni od otrzymania przesyłki bez podania przyczyny.
 • Podstawą zwrotu jest wypełnienie i odesłanie formularza zwrotu/wymiany (dołączony do zakupów) zawierającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Formularz należy przesłać na adres sklep.online@dastan.pl. Można także przesłać jednoznaczne oświadczenie z imieniem, nazwiskiem i numerem zamówienia wraz z informacją, jakie produkty będą zwracane.
 • Produkt powinien być zwrócony niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowanie terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania. Powinien zostać odesłany wraz z dowodem zakupu (paragonem fiskalnym lub fakturą VAT) wraz z wypełnionym formularzem zwrotu/wymiany lub jednoznacznym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 • Towar należy zwrócić w opakowaniu od producenta. Jeżeli nie jest to możliwe, należy tak zabezpieczyć przesyłkę, aby nie uległa zniszczeniu podczas transportu.
 • Zwrotu należy dokonać na adres: Sklep Online DASTAN, ul. ks. Ściegiennego 38, 95-080 Tuszyn.
 • Zwrot należności odbywa się na nr konta wskazany w formularzu zwrotu/wymiany. W przypadku braku takiego wskazania środki zwracane przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyto podczas dokonywania transakcji zakupu w sklepie online.
 • Zwrot należności realizowany jest w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy, sprzedający jednak może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 • Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący. 

 


WYMIANA

 • Możesz wymienić zakupiony towar na inny w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.
 • W celu wymiany zakupionego towaru należy wypełnić i odesłać formularz zwrotu/wymiany (dołączony do zakupów) na adres sklep.online@dastan.pl. Można także przesłać jednoznaczne oświadczenie z imieniem, nazwiskiem oraz numerem zamówienia wraz z opisem produktu, na jaki miałby zostać wymieniony zakupiony towar.
 • Po otrzymaniu wiadomości zwrotnej, że opisany produkt jest dostępny, należy przesłać zakupiony towar na adres: Sklep Online Dastan, ul. ks. Ściegiennego 38, 95-080 Tuszyn.
 • Odesłany produkt nie może nosić śladów użytkowania. Powinien zostać odesłany wraz z dowodem zakupu (paragonem fiskalnym lub fakturą VAT) oraz wypełnionym formularzem zwrotu/wymiany lub jednoznacznym oświadczeniem.
 • Towar należy zwrócić w opakowaniu od producenta. Jeżeli nie to jednak możliwe, należy tak zabezpieczyć przesyłkę, aby nie uległa zniszczeniu podczas transportu.
 • Koszty związane z wysyłką wymienianego towaru ponosi Kupujący.
 • Wymiana towaru nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wymienianego towaru.
 • Jeżeli zakupiony towar jest tańszy niż produkt, na który ma być wymieniony wymiana zostanie dokonana po zaksięgowaniu wpłaty różnicy w cenie.
 • Jeżeli zakupiony towar jest droższy niż produkt, na który ma być wymieniony zwrot różnicy w cenie wykonany zostanie niezwłocznie po dostarczeniu wymienianego towaru.
 • Zwrot różnicy w cenie odbywa się na nr konta wskazany w formularzu zwrotu/wymiany. W przypadku braku takiego wskazania środki zwracane przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyto podczas dokonywania transakcji zakupu w sklepie online.

 


REKLAMACJE

 • Podstawą reklamacji jest odesłanie reklamowanego produktu wraz z wypełnionym formularzem reklamacji lub jednoznacznym zgłoszeniem zawierającym imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer zamówienia, opis produktu oraz wady/ przyczynę reklamacji na adres : Sklep Online Dastan, ul. ks. Ściegiennego 38, 95-080 Tuszyn.
 • Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 • O decyzji Rzeczoznawcy zostaniesz powiadomiony drogą listowną/mailową oraz telefoniczną (jeśli wyrazisz zgodę na taką formę kontaktu).
 • Zwroty kosztów transakcji realizowane są przelewem bankowym, na numer wskazany przez kupującego w formularzu reklamacji. W przypadku braku takiego wskazania środki zwracane przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyto podczas dokonywania transakcji zakupu w sklepie online.
pixel